Zemní a bourací práce

Zemní a bourací práce

Demolice a zemní práce společnost KLIO, s.r.o. provádí v jakémkoli rozsahu ručně i strojově, a to včetně odvozu a likvidace vzniklých odpadů. Disponujeme vlastní technikou a mnoholetými zkušenostmi v oboru. Veškeré námi realizované demolice jsou prováděny s ohledem na životní prostředí a za pomocí moderní technologie. Strojní činnost kombinujeme s ručními bouracími metodami a díky vysoce pokročilé technice a nových inovací zaručujeme maximální bezpečnost práce. Zemní práce provádíme nejenom jako součást demolicí, ale je i jako samostatné práce při zadání investorem.

V rámci zemních a bouracích prací nabízíme například tyto služby:

 • demolice rodinných domů
 • demolice průmyslových areálů včetně demontáže a likvidace technologie
 • bourání výškových budov a betonových a železobetonových staveb
 • pokládka zámkové dlažby
 • výkopy základů pro rodinné domy, přípravné práce pro stavby
 • hloubení jam pro bazény a jezírka
 • terénní úpravy pozemků a zahrad
 • výkopy pro vedení inženýrských sítí
 • pokládky a opravy kanalizací
 • pokládky a opravy vodovodů
 • výstavba oplocení
 • zhotovení drenážních systémů
 • výstavba komunikací a zpevněných ploch
 • ruční kopáčské práce