Likvidace odpadních olejů

Likvidace odpadních olejů

Producentům odpadních olejů společnost Klio, s.r.o. nabízí služby v oblasti sběru a likvidace použitého oleje. V pravidelných intervalech, podle potřeb zákazníka, nabízíme svoz odpadních olejů cisternovým vozem nebo sběr v kusových obalech. Součástí nabízených služeb jsou analýzy a rozbory odpadních olejů.

Základní přehled likvidovaných olejů

  • upotřebené motorové, převodové, mazací oleje
  • izolační a teplonosné oleje
  • oleje s obsahem PCB
  • jiné neuvedené oleje na bázi ropných látek
  • rostlinné a potravinářské oleje, jedlé tuky