Likvidace ekologických havárií

Práce

Do rozsáhlého portfolia služeb společnosti KLIO, s.r.o. rovněž patří likvidace ekologických havárií, způsobených zejména únikem ropných látek při dopravních nehodách nebo úniku nebezpečných látek z přepravovaného nákladu. Posoudíme rizika ohrožení životního prostředí, zajistíme odstranění následků havárie, odběr a analýzu vzorků v průběhu sanačních prací a rekultivaci místa havárie.

Přeprava a odstranění nebezpečných odpadů z místa havárie je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy. Služby v oblasti likvidace ekologických havárií poskytujeme non-stop.