Sklad nebezpečných odpadů

Práce

Společnost KLIO, s.r.o. provozuje sklad nebezpečných odpadů dle nejvyšších ekologických standardů. Do skladu jsou přijímány odpady téměř všech katalogových čísel. Odpady jsou krátkodobě skladovány před jejich dalším využitím, nebo konečným odstraněním na příslušném zařízení. Naším cílem je odpady materiálově využívat (recyklovat). Přeprava, manipulace a likvidace nebezpečných odpadů je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přehled nejčastěji likvidovaných odpadů najdete v sekci nebezpečné odpady.