Kontakty

Kontakty Klio

KLIO, s.r.o.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 49516.
Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty Klio Sídlo: Rudná u Prahy, Chrášťany 92, PSČ 252 19
Adresa kanceláře: Dolňanská 400, Praha 5 – Zličín, 155 21
IČO: 25098608
DIČ: CZ25098608
Bankovní spojení: číslo účtu
Tel: 257 950 484, 257 952 248
Fax: 257 951 149
E-mai: klio@klio.cz

Lidé

Jméno, funkce Telefon, E-mail
Vlastimil Krnáč, Jednatel společnosti – Nonstop servis 602 158 872, krnac@klio.cz
Mečislav Krbec, Dispečink dopravy 602 686 924, krbec@klio.cz
Pavel Kolomazník, Obchodní manažer – nebezpečné odpady/cisterny 603 444 780, kolomaznik@klio.cz
Martin Vosecký, Obchodní manažer – Azbesty/demolice 602 135 634, vosecky@klio.cz
Radim Krejčí, Technik – příjem odpadů na čističku odpadních vod 608 315 998, krejci@klio.cz
Bohumila Pavlíková, Fakturace 257 950 484, pavlikova@klio.cz