O nás

Klio

KLIO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se problematikou odpadového hospodářství zabývá od roku 1997. Jsme dynamicky se rozvíjející firma, jejíž management má rozsáhlé zkušenosti v oblasti ekologie a nakládání s odpady. K našim službám patří svoz a likvidace odpadů, řešení ekologických havárií, čištění kanalizace, fekálních jímek, odlučovačů ropných látek, tuků či odpadních olejů. K likvidaci přijímáme všechny druhy nebezpečných odpadů. Stálým zákazníkům nabízíme poradenství v oblasti ekologie a komplexní řízení odpadového hospodářství zahrnující vedení evidence, stejně jako zpracování ročních hlášení. Do širokého portfolia poskytovaných služeb rovněž patří kontejnerová doprava, bourací, zemní a stavební práce.

Vlastníme velké množství moderní a výkonné techniky, včetně nerezových sacích vozů v provedení ADR pro přepravu agresivních a nebezpečných tekutých látek a kalů, díky které jsme schopni našim zákazníkům poskytnout rychlé a profesionální služby za příznivé ceny. Provozujeme sběrný a svozový dvůr v Praze 5, sklad nebezpečných odpadů a chemicko-technologickou čistírnu průmyslových odpadních vod.

Jsme držiteli koncese pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, integrovaného povolení IPPC (integrovaná prevence o omezování znečištění, jejíž cílem je ochrana životního prostředí jako celku), certifikátu kvality ISO 9001, certifikátu ekologického řízení společnosti ISO 14001 a certifikátu bezpečnosti práce 18001.