Čištění odlučovačů ropných látek

Čištění odlučovačů ropných látek

Společnost KLIO, s.r.o. provádí údržby a čištění odlučovačů ropných látek i čistíren odpadních vod všech druhů a typů. Pravidelné čištění a údržba chrání technologii zákazníka před poškozením a prodlužuje její životnost. Zkušený tým společnosti KLIO, s.r.o. na základě výsledků rozboru vzorků navrhne, a vlastní moderní technikou realizuje, optimální způsob čištění odlučovačů ropných látek či nádrží.

Proces čištění odlučovačů ropných látek zahrnuje:

  • komplexní vyčistění od sedimentů
  • vzorkování
  • výměna filtrů nebo vyčištění
  • opravy a kontrola funkčnosti
  • tlakové čištění
  • čištění nátokového a odtokového potrubí
  • zkoušky těsnosti