Odmašťování zaolejovaných ploch, nádrží a technologických celků

Odmašťování zaolejovaných ploch

Provádíme odmašťování ploch znečištěných ropnými produkty i dalšími chemickými látkami. Nejčastěji se jedná o parkovací plochy, podlahy v technologických provozech (případně stěny), nadzemní i podzemní nádrže všech typů i technologické celky. Do portfolia našich služeb také patří sanace zemin nebo sutí kontaminovaných ropnými látky a chemikáliemi. Zkušený, a pravidelně školený, tým pracovníků společnosti Klio, s.r.o. je také schopen profesionálně zasahovat u havarijních stavů (viz. Likvidace ekologických havárií). Používáme výhradně certifikované chemické prostředky a detergenty pro dokonalé vyčištění povrchů.

Způsoby odmašťování zaolejovaných ploch

  • vysokotlaké odmašťování studeným i horkovodním paprskem
  • chemické odmaštění pomocí detergentů
  • čištění zpevněných ploch
  • odvětrávání rizikových prostor