Čistírna průmyslových odpadních vod

Čistírna průmyslových odpadních vod

Společnost KLIO, s.r.o. provozuje chemicko-technologickou čističku odpadních vod. Základní činností čističky je čištění všech druhů odpadních vod, a následná úprava a likvidace kapalných odpadů. Samozřejmostí je vlastní doprava nerezovou sací cisternou v provedení ADR pro přepravu agresivních a nebezpečných tekutých látek a kalů, díky které jsme schopni našim zákazníkům poskytnout rychlé a profesionální služby s vysokou přidanou hodnotou. Dosahujeme mimořádně nízkých koncentrací znečištění ve vyčištěné vodě, a to i v případě přítomnosti komplexotvorných látek.

K likvidaci přijímáme následující typy odpadů:

  • s obsahem ropných látek jako jsou emulze, zaolejované vody, ropné tekuté kaly apod.
  • zvodnělé kaly z mycích linek a odlučovačů ropných látek
  • oleje s obsahem vody
  • odpady s obsahem zbytkových těžkých kovů
  • kyselé i zásadité roztoky
  • vody s obsahem jiných nerozpuštěných látek