Čištění odlučovačů tuků

Čištění odlučovačů tuk;

Společnost KLIO, s.r.o. provádí servis a poradenství v oblasti produkce odpadů z gastronomických provozů. V rámci čištění a údržby tukových lapolů z kuchyní a potravinářských provozů navrhneme optimální řešení, zpravidla kombinací mikrobiologických kultur a mechanického čištění odlučovače tak, aby byly dodrženy limitní hodnoty na výstupech do veřejných kanalizačních sítí.

Proces čištění odlučovačů tuků zahrnuje:

  • komplexní vyčištění od sedimentů a tukových usazeni
  • vzorkování, odběry odpadních vod
  • návrh a instalace nových odlučovačů
  • zavádění mikrobiologických technologií
  • čištění nátokového a odtokového potrubí
  • revize a pravidelné kontroly