Azbest

Za dobu své působnosti se společnost KLIO, s.r.o. stala předním odborníkem na problematiku likvidace azbestu, který patří do skupiny karcinogenních látek. S ohledem na jeho nebezpečnost musí veškeré realizace prací s azbestem probíhat tak, aby byly splněny veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dotčeného okolí. Azbestové demontáže může provádět výhradně odborná firma, a to se souhlasem příslušného správního úřadu. Neprovádějte proto tyto demontáže svépomocí ohrožujete nejen svoje zdraví, ale i zdraví svých blízkých. Navíc sanace území zamořeného azbestem je podstatně dražší než správná demontáž provedená odbornou firmou. Díky dlouholetým praktickým zkušenostem s demontáží azbestů jsme schopni navrhnout optimální postupy odborné sanace a likvidace azbestového nebezpečí. Zákazníkům realizujeme celou akci na klíč - nejprve provedeme stavebně technický průzkum spojený s odběrem vzorku, na jehož základě vytvoříme celou projektovou dokumentaci, jejíž součástí je zpracování postupu prací včetně získání potřebných povolení orgánů státní správy, a následné likvidace či sanace nalezených azbestových materiálů. Sanace a likvidace azbestů provádíme po celé České republice. KLIO, s.r.o. rovněž nabízí poradenství v oblasti škodlivých účinků azbestu.