Nebezpečné odpady

Práce

Společnosti KLIO, s.r.o. přijímá k ekologické likvidaci prakticky všechny druhy nebezpečných odpadů, a to jak od fyzických tak i právnických osob. V případě přání zákazníka zajistíme i přepravu nebezpečných odpadů vlastní výkonnou technikou. K odvozu nebo využití (recyklaci) a nebezpečných odpadů následně vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Přeprava, manipulace a likvidace nebezpečných odpadů je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy. KLIO, s.r.o. provozuje sklad nebezpečných odpadů.

Přehled nečastěji likvidovaných odpadů:

 • lepenky s obsahem dehtu
 • materiály obsahující azbest
 • zaolejované vody
 • kaly z myček
 • minerální a převodové oleje
 • akumulační baterie
 • olejové filtry
 • nemrznoucí kapaliny
 • brzdové kapaliny
 • absorpční látky
 • znečištěné obaly
 • zpětný odběr vyřazeného elektrozařízení (telekomunikační systémy, výpočetní technika, elektrospotřebiče)
 • pneumatiky
 • chemikálie
 • nemocniční odpad
 • zářivky
 • plasty
 • sklo