Sanace a likvidace starých ekologických zátěží

Sanace a likvidace starých ekologických zátěží

Staré ekologické zátěže, jako například znečištěná půda, horninové prostředí nebo podzemní voda (staré ekologické zátěže), představují významný problém v ochraně životního prostředí. Komplexní zajištění sanace kontaminovaných území starými ekologickými zátěžemi nebo likvidace ekologických havárií, je další z činností rozsáhlého portfolia služeb, které nabízí společnost KLIO, s.r.o. Sanace kontaminovaných lokalit a starých ekologických zátěží provádíme metodou „ex situ“ (tzn. odtěžení a odvoz kontaminovaného materiálu a jeho následná likvidace) nebo „in situ“ (tzn. dekontaminace je provedena přímo na místě výskytu).

Přehled nejčastěji prováděných prací v oblasti sanací:

  • likvidace černých skládek
  • likvidace ropných a chemických havárií
  • zpracování projektů sanačních prací
  • likvidace starých ekologických zátěží (např. dekontaminace zemin)
  • zpracování rizikových analýz
  • odběr vzorků
  • chemické analýzy
  • ekologické zneškodnění odpadů ze sanačních prací
  • revitalizace průmyslových zón