Reference

Reference

ČSA - letiště Ruzyně, Praha 6
Likvidace podzemních nádrží na kerosin hang. F, vyhodnocení ekologické zátěže, odtěžení a asanace. Finální úprava terénu (betonové a živičné povrchy. Výsledky hodnocení asanace 188-371 mg/NEL.

ČSAD Dolní Chabry - Praha 9
Likvidace havarijního uložiště nádrží s dehtem s obsahem chlorovaných uhlovodíků (dovezeno ze SRN a placeno německým partnerem). Provedeno zneškodnění obsahu (cca 80 t), likvidace nádrží a dekontaminace ploch. Havárie sledována Magistrátem hl. m. Prahy a německým partnerem.

ČKD Kompresory, a.s. Praha 9 (společně s ČKD TL, a.s.)
Likvidace starých záteží - neutralizační stanice, kalové hospodářství. Kontaminant: TK - Cr, Cu, Ni.

Dopravní podnik Hl.m. Prahy - o.z. Autobusy, Praha 10
Likvidace olejárny, betonová cást a zeminy zasaženy únikem ropných látek, sledováno magistrátem, odborem životního prostredí.

KOVOHUTĚ Hrádek u Rokycan
Likvidace uložiště LTO staré kotelny včetně čerpací stanice ve spolupráci s Kovošrotem, a.s. Praha. Odstranění kalu LTO, vyčištění nádrží a havarijních jímek celkem o objemu 210 m3. Odmaštění nádrží.

Převzetí provozu ČDV Zličín do užívání firmy KLIO, s.r.o.,
včetně přepracování provozního řádu, stavebního povolení a realizace rekolaudace provozu, doplnění technologie a rekonstrukce stávajících částí. Vyčištění všech nádrží a stávající technologie. Znečištění vod příchozích 1100 mg/kg. Dosažení hodnot vypouštěných vod 0,5 mg/kg. V současné době sídlo provozovny včetně kanceláří, laboratoře a technického zázemí firmy.

Na požádání poskytneme další reference.