Odpady

Práce

Společnost KLIO, s.r.o., která v oblasti nakládání s odpady působí již od roku 1997 zákazníkům poskytuje služby komplexního řízení odpadového hospodářství. Zkušený, a pravidelně školený tým KLIO, s.r.o. je tak připraven převzít plnou odpovědnost za způsob nakládání s odpady ve vaší firmě. Zajistíme všechna potřebná povolení, zpracujeme veškerou administrativu, včetně ročních hlášení, podle příslušných legislativních norem, to vše s důrazem na individuální požadavky zákazníka.

Na základě detailní analýzy produkce odpadů pak navrhneme ideální řešení recyklace nebo likvidace. Samozřejmostí je poradenství v oblasti nakládání s odpady, vodního hospodářství a ochrany ovzduší. K našim stálým zákazníkům patří například nemocnice a zdravotnická zařízení, čerpací stanice, autoservisy, tiskárny, obchodní a administrativní centra, jídelny, stejně jako průmyslové a strojírenské podniky.

Podnikejte, o vaše odpady se postaráme my.

V rámci řízení odpadového hospodářství poskytujeme například tyto služby:

 • komplexní převzetí odpadového hospodářství
 • zavádění ekologických standardů
 • poradenská činnost v oblasti ekologie a odpadového hospodářství
 • zpracování provozních řádů
 • zastupování při jednání s úřady státní správy
 • vedení průběžné evidence
 • roční hlášení
 • vypracování souhlasu k nakládání s odpady
 • vypracovaní provozních a manipulačních řádů
 • plán odpadového hospodářství
 • havarijní plány
 • monitorování a vzorkování
 • likvidace odpadů